Общи Условия


Общи Условия


 


ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАЕМАТЕЛЯ:Минималната възраст за наемане на автомобил е 23 години за групите A, B, C.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: За всички групи автомобили се изисква валидна кредитна карта, приемана от Firefly необходима за авторизации, предплащане, както и за плащане на крайната сума по наемния договор.

ГРАТИСЕН ПЕРИОД:: В края на договорения срок за наемане, Firefly дава гратисен период от 29 минути безплатно, след което се таксува минимум един пълен наемен ден.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ: Клиентът трябва да притежава валидна шофьорска книжка най-малко от една година.

ГЛОБИ ЗА ТРАФИК: Всички глоби, актове и други санкции, получени при нарушаване на Закона за движение по пътищата в България се заплащат от наемателя. Ако не, Firefly ще плати глобите и ще начисли на клиента пълния размер на глобата за трафик плюс таксата за административна злополука, 13 € на случай, за да покрие всички административни разходи.

РАННО ВРЪЩАНЕ / УДЪЛЖАВАНЕ НА НАЕМА: No Без възстановяване на суми за неизползвани стойности на ваучер / дни под наем. Текущото удължаване на наемането трябва да бъде уговорено с Firefly България най-малко 48 часа преди планираното / резервирано изтичане на наема, за да се таксува според валидна тарифа..

ТАКСА ЗА АНУЛИРАНЕ / ТАКСА ЗА НЕЯВЯВАНЕ: Доставчикът има право, в случай че клиент не се яви или се откаже само 24 часа преди да наеме колата, да таксува клиента Такса за късно анулиране / Неявяване, равна на наема за 1 ден или 30 евро, което от двете е по-голямо. Такса Неявяване/ Non Show влиза в сила, ако клиентът не е успял да наеме превозното средство в рамките на един (1) час от резервираното време / дата, освен ако няма закъснение при пътуване (като се има предвид номер на полета и / или подробности за пътуване са предоставени преди наемането на автомобила).

ЗАСТРАХОВКА "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ": Покрива наетия автомобил за имуществени щети до 1 000 000 евро и телесна повреда или смърт на трети лица до 5 000 000 евро на случай, до сумите, определени от българското законодателство.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ПРИ УДАР И ЩЕТИ: Отговорността, която носи Наемателя при щета на наетия от Firefly автомобил може да бъде намалена, съгласно условията на Наемния договор, до минимална такса от €800 за автомобили от групи A, B, и €800 за група C, при заплащане на допълнителна такса в размер €14 на ден за групи А, В и €21 за група C.

Отговорността на наемателя може да бъде снижена до минималните такси от €200 за групи А, В и €375 за групи C  при заплащане на допълнително покритие съответно €9 и €13 на ден.

ПОКРИТИЕ ПРИ КРАЖБА (TP): При заплащане на дневна такса от €7 евро/ден за групи A, B, и €11 ден за групи C. да намали отговорността на водача в случай на кражба на: 800 € за групи A, B и 1100 € за групи C.

Заплащане на таксите 'Ограничаване на отговорност при щети и кражба" не покрива щети по долната част на автомобила ,гуми, джанти , кражба на тасове, касетофон, регистрационни документи и комплект ключове с дистанционно за аларма, както и при кражба на лични вещи. Не се покриват щети и кражба при нарушаване и/или неспазване на условията на Договора за наем и законовите разпоредби на страната.Отговорността не може да бъде отменена или ограничена при частична кражба, загуба на части, аксесоари и/или документи, както и увреждане по гумите и/или по други части от долната част на автомобила.

ОКРИТИЕ НА МЕСТАТА В АВТОМОБИЛА ПРИ ЗЛОПОЛУКА (PAC): For Застраховката може да бъде сключена при заплащане на такса от €7 на ден. Застраховката покрива медицинските разходи на шофьора и пътниците в автомобила до €2.000, обезщетение в случай на смърт до €20.000, а в случай на частична или трай􀀀на загуба на работоспособност до €10.000. Общата стойност на обезщетенията в случай на инцидент е ограничена до €40.000.

ТАКСА ПРИ ЩЕТИ (IAF): За всяка щета по вина на Наемателя се заплаща такса от €20 за покриване на административни разходи.

ПРЕДПЛАЩАНЕ НА ГОРИВО: При продължителност на наема от 1-2 дни клиентът трябва да върне автомобила със същото количество гориво, както е било в момента на наемане на автомобила. В случай, че клиентът го върне с по-малко количество, на клиента ще бъде начислена стойността на липсващото гориво. Освен това ще се прилага Такса за зареждане на гориво, която днес е 20 евро.

При продължителност на наема от три (3) дни или повече, клиентът е длъжен да предплати цената на количеството гориво, което се намира в резервоара на наетия автомобил по време на наемането. След връщане на автомобила - и само в този момент - клиентът може да поиска да му бъде възстановена стойността на горивото в резервоара по това време. В този случай, ако количеството гориво в резервоара е по-малко от това, което клиентът е предплатил, ще се приложи таксата за обслужване на гориво, която днес е 20 евро. Всяко дължимо възстановяване ще бъде обработено чрез кредитна / дебитна карта на клиента.

ТАКСА ЗАРЕЖДАНЕ: €20.

ЗАЩИТА НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО: Отговорността на наемателите за повреди на предното стъкло на автомобила може да бъде намалена, съгласно Общите условия на Договора за наем, до 0 €, като се приеме плащане в размер на 3 евро на ден

ЛЕТИЩНА ТАКСА: Еднократна такса в размер 10% от стойността на Наемния договор, но не по-малко от €18, платима при наемане на автомобил от летище.

ВЪЗ ОФИЦИАЛНИТЕ СЪБИРАНЕ / ДОСТАВКА: Наем на автомобил извън работното време на съответния Firefly офис се заплаща €40.

ЕДНОПОСОЧEН НАЕМ: Таксата прибиране/доставка на автомобил извън офис на Firefly е €20 (такса за града). Цената на услугата извън града е €0.50 на км.Наем на автомобил извън работното време на съответния Херц офис се заплаща €25.

ТАКСА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ШОФЬОР: Такса от €4 на ден се заплаща за всеки допълнителен шофьор.

ДЕТСКИ СЕДАЛКИ:Налични при запитване с такса от €4 на ден.

GPS: Налични при запитване с такса от €9 на ден.

ВЕРИГИ ЗА СНЯГ:: Налични при запитване с такса от €4 на ден.

24 ЧАСА ПЪТНА ПОМОЩ: Пътната помощ не е включена в цените. Денонощно покритие за пътна помощ може да бъде получено от клиентите срещу такса от 5 € на наем. Ако клиентите не желаят да получат услугата, Firefly все пак ще предостави 24-часова услуга за пътна помощ, ако е необходимо, при фиксирана такса от 25 евро за всеки случай.

НАЛИЧНОСТ: Компанията си запазва правото да предостави различен модел автомобил от първоначално запазения с равностоен или от по-висок клас.

ДАНЪЦИ: Всички тарифи и такси, са подложени на 20% ДДС.