Общи Условия


Общи УсловияИзисквания за наемателя: Минималната възраст за наемане на автомобил е 23 години за групите A, В и С.

Начин на плащане: За всички групи автомобили се изисква валидна кредитна карта, приемана от компанията, необходима за авторизации, предплащане, както и заплащане на крайната сума по наемния договор.

Свидетелство за управление: Клиентът трябва да притежава валидна шофьорска книжка най-малко от една година.

Гратисен период: В края на договорения срок за наемане, Компанията дава гратисен период от 29 минути безплатно, след което се таксува минимум един пълен наемен ден.

Пътни такси: Всички глоби, актове и други санкции, получени при нарушаване на Закона за движение по пътищата в България се заплащат от наемателя.

Гражданска отговорност: Наетият автомобил има застраховка „Гражданска отговорност" според Българското законодателство, както и копие от застраховката, което е на разположение в автомобила за проверка.

Отговорност на Наемателя: В случай на щети по наетия автомобил, кражба на автомобила или части от него както и в случай на пожар, счупване и кражба на стъкло отговорност носят Наемателя и всеки друг оторизиран шофьор.

Ограничаване на отговорността при удар и щети: Отговорността, която носи Наемателя при щета на наетия от Компанията автомобил може да бъде намалена, съгласно условията на Наемния договор, до минимална такса от €500 за автомобили от групи  A, В и С при заплащане на допълнителна такса в размер €15.

Отговорността на наемателя може да бъде снижена до минималната такса от €100 за групи A, B и C при заплащане на допълнително покритие от €7 на ден (SCDW).

Покритие при кражба: При заплащане на дневна такса от €8 евро/ден за групи A, В и С наемателят се освобождава от финансова отговорност в случай на кражба или щети вследствие кражба, според условията на Договора за наем.

Заплащане на таксите 'Ограничаване на отговорност при щети и кражба" не покрива щети по долната част на автомобила,гуми, джанти, кражба на тасове, касетофон, регистрационни документи и комплект ключове с дистанционно за аларма, както и при кражба на лични вещи. Не се покриват щети и кражба при нарушаване и/или неспазване на условията на Договора за наем и законовите разпоредби на страната.

Отговорността не може да бъде отменена или ограничена при частична кражба, загуба на части, аксесоари и/или документи, както и увреждане по гумите и/или по други части от долната част на автомобила.

Покритие на местата в автомобила при злополука:  Застраховката може да бъде сключена при заплащане на такса от €6 на ден. Застраховката покрива медицинските разходи на шофьора и пътниците в автомобила до €2.000, обезщетение в случай на смърт до €20.000, а в случай на частична или трай􀀀на загуба на работоспособност до €10.000. Общата стойност на обезщетенията в случай на инцидент е ограничена до €40.000.

Такса при щети: За всяка щета по вина на Наемателя се заплаща такса от €15 за покриване на административни разходи.

Такса допълнителен шофьор: Такса от €4 на ден се заплаща за всеки допълнителен шофьор.

Летищна такса: Еднократна такса в размер 10% от стойността на Наемния договор, но не по-малко от €18 ,платима при наемане на автомобил от летище.

Винетна такса: Начислява се €1.50 на ден.

Предплащане на гориво: Наемателят е длъжен да предплати горивото в резервоара на превозното средство и да върне автомобилът празен.

Такса зареждане: €15.

Детски седалки: Налични при запитване с такса от €4.00 на ден.

GPS: Налични при запитване с такса от €9 на ден.

Зимни гуми: Автомобили с налични зимни гуми са на разположение във всеки офис в България. Допълнителната такса е €5 на ден, максимум на месец и на наем €90.

Вериги за сняг: Налични при запитване с такса от €4 на ден.

Такса извънработно време: Наем на автомобил извън работното време на съответния Фаер Флай офис се заплаща: до 2 часа - €23, повече от 2 часа - €29.

Такса прибиране/доставка: Таксата прибиране/доставка на автомобил извън офис на Фаер Флай е €10 (такса за града). Цената на услугата извън града е €0.50 на км.

Еднопосочeн наем: Между офиси на Фаер Флай в България цената на услугата е €0.50 на км. Фиксирани са цените София-Пловдив - €40, София-Бургас/Слънчев бряг -€90, София-Варна -€120 , Варна – Бургас/Слънчев бряг - €40, Варна-Пловдив €90, Бургас/Слънчев бряг – Пловдив - €70.

Наем на автомобили на Фаер Флай извън граница: Автомобилите на Фаер Флай могат да напускат страната само при определени специални условия. За повече информация - попитайте при резервацията.

Наличност: Компанията си запазва правото да предостави различен модел автомобил от първоначално запазения с равностоен или от по-висок клас.

Такса анулиране: Желаният автомобил ще бъдат запазен. Ако не се наеме до 1 час след деня и часа на резервацията, Фаер Флай си запазва правото да таксува € 40.

Данъци: Всички тарифи и такси, са подложени на 20% ДДС.